Polityka prywatności

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Jeżeli na stronie internetowej ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Dane osobowe
Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów strony internetowej ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail.

Zbieranie danych osobowych
ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA będzie traktował Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone. Zbierając dane osobowe ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu. ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.

Wykorzystanie danych osobowych ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane. ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Okres przechowywania
ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu
Możecie Państwo zwrócić się ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu, a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA W celu ułatwienia Państwu skorzystania z przysługujących uprawnień przygotowaliśmy i udostępniliśmy Państwu formularze, które umieściliśmy na stronie internetowej w zakładce Ochrona Danych Osobowych, a także stworzyliśmy adres e-mail – lupiński@vp.pl dedykowany kwestiom związanym z administrowaniem Państwa danymi osobowymi ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA. Adres e-mail lupinski@vp.pl jest adresem, na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych.
Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Osoby nieletnie
Strona internetowa ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Bezpieczeństwo danych
ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Międzynarodowy transfer danych osobowych
ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA jest podmiotem, który nie przekazuje danych osobowych do innych państw.

Usługi interaktywne
Strona ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA zawiera funkcje interaktywne tj. formularze kontaktowe. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail, a także udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Pliki cookies
Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP Z O.O., SPÓŁKA KOMAMNDYTOWA w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach. Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.